Регистрационният период е от 20 октомври 2021 до 3 януари 2022 година.

Изход