Регистрационният период е от 20 октомври 2022 до 6 януари 2024 година.

Изход